§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.envytech.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Maciej Nogaj, zamieszkały w Polsce.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 Zakres usług

 1. Serwis oferuje użytkownikom recenzje, testy, porównania i poradniki dotyczące sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń związanych z technologią.
 2. Serwis umożliwia również użytkownikom dodawanie własnych opinii i komentarzy.

§3 Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem.

§4 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

§5 Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i należą do właściciela Serwisu lub innych podmiotów, z którymi właściciel Serwisu współpracuje.
 2. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest zabronione.

§6 Reklamacje i kontakt

 1. Wszelkie uwagi, pytania i oferty dotyczące działania Serwisu można zgłaszać na adres e-mail: [email protected].

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa polskiego.

Data ostatniej aktualizacji: 27 sierpnia 2023 r.